Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε πληροφορίες στα αγγλικά και διαδραστικό χάρτη ανά περιοχή καθώς και που μπορείτε να καλέσετε για βοήθεια σχετικά με την προστασία του καταναλωτή στο Μπρνο, Πράγα ή οπουδήποτε στην Τσεχία:

https://www.coi.cz/