Για να πάρουμε το Criminal record (Ποινικό μητρώο) θα πρέπει να επισκεφτούμε ένα Czech point.

Θα πρέπει να έχουμε μαζί μας διαβατήριο και πιστοποιητικό γεννήσεως μεταφρασμένο στα Τσέχικα αλλιώς θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουμε κάποιο Τσέχο πολίτη.

Κόστος 100 κορώνες.

Προσοχή στο Μπρνο:

Σε περίπτωση που κάποιος αντιμετωπίσει δυσκολία ή κάποιο εμπόδιο (όπως είναι η ανύπαρκτη ημερομηνία λήξης της ελληνικής ταυτότητας – κάτι που το ζητάνε εδώ) στην έκδοση του Criminal record, ας επισκεφτεί το Checkpoint Δημαρχείου για να εξυπηρετηθεί χωρίς προβλήματα.

Διεύθυνση: Malinovského nám. 3 601 67 Brno