Ένα όχημα πρέπει να είναι ταξινομημένο, εαν η διαμονή ενός αλλοδαπού υπερβαίνει τις 185 ημέρες. Ο δήμος Μπρνο, Τμήμα Αδειών Οχήματος και Εγγραφή (Kounicova 67) ασχολείται με την εγγραφή. Για να ολοκληρωθεί η παρακάτω διαδικασία, το τμήμα αδειών θα ζητήσει πιστοποιητικό προσωρινής κατοικίας, το οποίο κάθε Έλληνας μπορεί να βγάλει χωρίς να χρειάζεται visa, διαβατήριο, ή κάτι αντίστοιχο. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο αντίστοιχο τμήμα του οδηγού επιβίωσης για περισσότερες λεπτομέρειες επί της έκδοσης του πιστοποιητικού αυτού. Ένα όχημα μπορεί να καταχωρηθεί μόνο στο όνομα αλλοδαπού με προσωρινή ή μακροχρόνια διαμονή που έχει καταχωριστεί από το Τμήμα Πολιτικής Ασύλου και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών (Hněvkovského 65) για την περιοχή της Νότιας Μοραβίας. Η κάρτα διαμονής πρέπει να φέρει τον εθνικό αναγνωριστικό αριθμό “rodné číslo” της Τσεχίας .

Πρώτα απ’όλα, θα χρειαστεί ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης να έχει πάρει από την ελληνική εφορία στην οποία ανήκει, μία βεβαίωση ότι δε χρωστά τέλη κυκλοφορίας ως και το έτος διαγραφής, για να προσκομίσει στην υπηρεσία του υπουργείου συγκοινωνιών μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα και τις πινακίδες φυσικά για τη διαγραφή του οχήματος.

1. Το όχημα πρέπει να περάσει από τον κρατικό τεχνικό έλεγχο STK (π.χ. από την DEKRA servis ή STK στη Vídeňská 267/106d) και να λάβει πιστοποιητικά α) τεχνικού ελέγχου “Protokol před schválením technické způsobilosti”, β) εκπομπών “Emisní protokol”, γ) με παράρτημα “Τεχνικό πρωτόκολλο για την εισαγωγή με το παράρτημα”. Τα πιστοποιητικά πρέπει να εκδίδονται στο όνομα του ιδιοκτήτη και ο ιδιοκτήτης πρέπει να υποβάλει τα πρωτότυπα τεχνικά πιστοποιητικά από τη χώρα εξαγωγής. Ο τεχνικός έλεγχος κοστίζει περίπου 2.000 CZK.

2. Ένα αυτοκίνητο πρέπει να έχει υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης “Povinné ručení” για τον αριθμό του αριθμού του αμαξώματος του οχήματος (αριθμός VIN ή πλαισίου) πριν από την εγγραφή του. Η λεγόμενη “πράσινη κάρτα” είναι απαραίτητη για την εγγραφή του οχήματος. Μόλις όμως πάρει τις τσέχικες πινακίδες, πρέπει να τις δηλώσει άμεσα στον ασφαλιστή του πρίν κάνει οτιδήποτε άλλο. Πρέπει δηλαδή να ενημερωθεί η ασφαλιστική εταιρεία για τις νέες πινακίδες.

3. Ο αιτών προσκομίζει πλέον το πιστοποιητικό διαμονής με πρωτότυπα έγγραφα από τη χώρα εξαγωγής (δηλαδή πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας), νέα έγγραφα από τον κρατικό τεχνικό έλεγχο και την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης με πράσινη κάρτα στο Τμήμα Αδειών και Εγγραφής οχημάτων και κάνει την αίτηση εγγραφής. Χρέωση 800 CZK για ένα αυτοκίνητο. Να σημειωθεί εδώ οτι πρέπει οπωσδήποτε να κρατηθεί φωτοτυπία της ελληνικής πρωτότυπης άδειας κυκλοφορίας πριν δωθεί στο τσέχικο Τμήμα Αδειών, καθώς εκεί θα κρατήσουν την πρωτότυπη. Όποιος θελήσει να επιστρέψει τα ελληνικά νούμερα πίσω στο ελληνικό υπουργείο συγκοινωνιών, θα πρέπει να έχει την φωτοτυπία αυτή σφραγισμένη από την τσέχικη υπηρεσία αδειών.

Αφού κάποιος πάρει τα τσέχικα νούμερα, τα οποία δίνονται αμέσως χωρίς καθυστέρηση την ίδια μέρα, παίρνει μαζί και δύο άδειες κυκλοφορίας. Ένα μικρό πλαστικοποιημένο έντυπο και ένα μεγάλο μεγέθους Α3. Το μεγαλύτερο από τα δύο έντυπα αυτά, θα πρέπει να σταλεί για μετάφραση σε Έλληνα δικηγόρο συμβεβλημένο με δικηγορικό σύλλογο, καθώς αναγράφει την ημερομηνία ταξινόμησης στο Brno, οπότε θα χρησιμεύσει για την διαγραφή των τελών κυκλοφορίας στην Ελλάδα, εφόσον πλέον τα συστήματα Υπ.Οικονομικών και Υπ. Συγκοινωνιών έχουν συνδεθεί. Αυτό το μεταφρασμένο έγγραφο θα προσκομιστεί στο ελληνικό Υπουργείο Συγκοινωνιών στο Τμήμα διαγραφών μαζί με την σφραγισμένη φωτοτυπία της ελληνικής άδειας και τη βεβαίωση της εφορίας, που αναγράφηκε παραπάνω.
Έτσι ολοκληρωνεται η διαδικασία διαγραφής από το Υπ.Οικονομικών και το Υπ. Συγκοινωνιών στην Ελλάδα.

**Για βοήθεια με τη γλώσσα προτείνουμε το BRNO expat center καθώς στο τμήμα αυτοκινήτων του δήμου δε μιλούν αγγλικά.

Καταχώρηση οχήματος στην Τσεχία Καταχώρηση οχήματος στην Πράγα Καταχώρηση οχήματος στο Μπρνο