Συνθήκες και προστασία εργασίας στην Τσεχική Δημοκρατία

Οι Έλληνες υπήκοοι που πρόκειται να εργαστούν ή ήδη εργάζονται στην Τσεχική Δημοκρατία θα πρέπει να είναι προσεκτικοί κατά τη σύναψη της σύμβασης εργασίας τους και να ελέγχουν τη διατύπωση των όρων της.
Σε περίπτωση προβλημάτων ή ασυνέπειας από την πλευρά των γραφείων διαμεσολάβησης- ανεύρεσης εργασίας ή των εργοδοτών, καλό είναι να απευθύνονται στα αρμόδια όργανα της Τσεχικής Δημοκρατίας όπως π.χ. ο Οργανισμός Εργασίας της Τσεχικής Δημοκρατίας και τα περιφερειακά παραρτήματά του https://portal.mpsv.cz/upcr/oup, το Υπουργείο Εσωτερικών https://www.mvcr.cz/…/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-ci… ή/και η Κρατική Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας. http://www.suip.cz/english-documents/

Πηγή:
?????://???.???.??/