Γιατί να επενδύσω στην Τσεχική Δημοκρατία; (Άρθρο υπό συνεχή εμπλουτισμό)

Στην καρδιά της Κεντρικής Ευρώπης και στη διασταύρωση προς όλους τους κύριους ευρωπαϊκούς αυτοκινητοδρόμους, η Τσεχική Δημοκρατία έχει μια τέτοια στρατηγική, σημασιολογική και σημαντική γεωγραφική θέση που έχει προσελκύσει όχι μόνο τους επενδυτές από την Ανατολή και τη Δύση, αλλά από το Βορά και το Νότο.Στα σύνορα με τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, και την Πολωνία η Τσεχική Δημοκρατία είναι το ” Τσεκποιντ” των χωρών της κεντρικής Ευρώπης. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σε συνδυασμό με την άψογη και συνεχώς αναβαθμισμένη σιδηροδρομική υποδομή, η Τσεχική Δημοκρατία υπογραμμίζει την κυριαρχία και την υπεροχή στον τομέα των μεταφορών και εφοδιασμών (π.χ. Fedex, DHL, η Schenker).

Η Τσεχική Δημοκρατία είναι πολύ γνωστή για την υψηλή μόρφωση και εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού της. Κάθε άτομο έχει 2 γλώσσες (Τσεχική + Αγγλικά / Γερμανικά / Πολωνικά / Σλοβακικά κυρίως). Επιπλέον, η πρωτεύουσα της ,Πράγα, είναι μια μετρόπολη και αυτό δίνει πολλές ευκαιρίες σε όλους να εργαστούν. Στην Πράγα και στο Μπρνο συνήθως παρατηρούνται κέντρα εξυπηρέτησης πελατών, καθώς και πολλές άλλες υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων σε διάφορες γλώσσες.

Επιπλέον, η Τσεχική Δημοκρατία είναι γνωστή για τη βαριά βιομηχανία και την παραγωγή της σε σίδηρο, χάλυβα, άνθρακα. Ωστόσο, το κόστος εργασίας σε σχέση με τους γείτονές της δεν είναι τόσο υψηλό. Αυτός είναι ένας από τα κύριους και σημαντικότερους λόγους που πολλές εταιρείες έχουν την έδρα τους και την διαδικασία μισθοδοσίας στη Τσεχία.

Η Τσεχία, μετά την πτώση του κομμουνισμού το 1989, έχει γίνει ένα από τα πιο τουριστικά μέρη της κεντρικής Ευρώπης. Οι επιχειρηματικές ευκαιρίες και απαιτήσεις που δημιουργούνται κάθε μέρα μετατρέπουν αναμφίβολα μία σίγουρη επένδυση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ζωή στην Τσεχική Δημοκρατία είναι σχετικά άνετη και εύκολη. Πηγή κειμένου

Σημείωση: Όλες οι παρακάτω πληροφορίες είναι παρμένες από την πρεσβεία της Ελλάδος στην Πράγα – Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων

Διαβάστε όλο τον οδηγό Επιχειρείν για την Τσεχία.


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ:

Γραφείο της Κυβέρνησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας

Nabrezi Eduarda Benese 4, 118 01 Praha 1

Τηλ.:(+420) 224 002 111, Fax: (+420) 257 531 283

www.vlada.cz

 

Υπουργείο Εξωτερικών της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας

Loretanske namesti 101/5, 118 00 Praha 1

Τηλ.:(+420) 224 181 111

Fax: (+420) 224 182 068

www.mzv.cz , www.czech.cz

 

Υπουργείο Βιοµηχανίας και Εµπορίου

Na Frantisku 32, 110 15 Praha 1

Τηλ.:(+420) 224 851 111, Fax: (+420) 224 811 089

www.mpo.cz

 

Υπουργείο Οικονοµικών

Letenska 15, 118 10 Praha 1

Τηλ.:(+420) 257 041 111, Fax: (+420) 257 042 889

www.mfcr.cz

 

CzechTrade (Υπηρεσία Προώθησης Εµπορίου)

Dittrichova 21, 128 01 Praha 1

Τηλ.:(+420) 800 133 331, Fax: (+420) 224 913 440

www.czechtrade.cz

 

CzechInvest (Υπηρεσία Ανάπτυξης Επιχειρήσεων και Επενδύσεων)

Stepanska 15, 120 00 Prague

Τηλ.:+420 296 342 579

www.czechinvest.org

 

Υπηρεσία Τελωνείων

Budejovicka 7, 140 96 Praha 4

Τηλ.:(+420) 261 331 111, Fax: (+420) 261 332 000

www.celnisprava.cz

 

Τσεχικό Στατιστικό Γραφείο

Na Padesatem 81, 100 82 Praha 10

Τηλ.:(+420) 274 051 111, Fax: (+420) 274 054 177

www.czso.cz

 

Τσεχική Εθνική Τράπεζα (Κεντρική Τράπεζα της Τσεχίας)

Na Prikope 28, 115 03 Praha 1

Τηλ.:(+420) 224 411 111, Fax: (+420) 224 412 404

www.cnb.cz

 

Χρηµατιστήριο Πράγας

Rybna 14, 110 05 Praha 1

Τηλ.:(+420) 221 831 111

www.pse.cz

 

Ένωση Ιδιωτικών Επενδύσεων και Επιχειρηµατικού Κεφαλαίου

  1. rijna 12 110 00 Praha 1 Τηλ.:(+420) 724 342 395 www.cvca.cz

 

Οικονοµικό Επιµελητήριο της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας

Freyova 27, 190 00 Praha 9

Τηλ.:(+420) 266 721 300

www.komora.cz

 

Συνοµοσπονδία Βιοµηχάνων της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας

Freyova 948/11, 190 05 Praha 9

Τηλ.:(+420) 225 279 111, Fax: (+420) 225 279 100

www.spcr.cz

 

Ένωση Τσέχων Επιχειρηµατιών

Marie Cibulkové 394/19, 140 00 Praha 4

Τηλ.:(+420) 602 458 032

www.spzcr.cz

 

Ένωση για Ξένες Επενδύσεις

Stepanska 11, 120 00 Praha 2

Τηλ.:(+420) 224 911 751, Fax: (+420) 224 911 779

www.afi.cz