Δήλωση στην Ελληνική Εφορία ως  φορολογούμενος «Κάτοικος Εξωτερικού»

 

 • για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης  και στην Ελλάδα  και στην Τσεχία

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία φορολογούμενος κάτοικος εξωτερικού θεωρείται αυτός που έχει δουλέψει τουλάχιστον 6 μήνες στο εξωτερικό. Για αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση (Τσεχία και Ελλάδα), θα πρέπει να δηλωθεί στην Ελληνική εφορία ως «κάτοικος εξωτερικού» και να συμπεριληφθεί στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού.

Η διαδικασία γίνεται μία φορά, και δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνεται κάθε φορολογικό έτος.

Παρόλο που υπάρχει συγκεκριμένη εγκύκλιος στην Ελλάδα, που να περιγράφει την διαδικασία, η κάθε εφορία, και ο κάθε υπάλληλος ακόμα, τείνει να ζητάει διαφορετικά δικαιολογητικά!

 

Ενώ είστε ακόμα στην Ελλάδα,
 • θα βοηθήσει πάρα πολύ να ορίσετε με ένα πληρεξούσιο/υπέυθυνη δήλωση έναν “φορολογικό εκπρόσωπό” σας. Ένας/μία συγγενής ή ο/η λογιστής/λογίστριά σας είναι τα κατάλληλα πρόσωπα.
 • επικοινωνήστε με την εφορία σας και, αν είναι δυνατόν, μιλήστε και συγκρατήστε το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που θα αναλάβει την υπόθεσή σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα χαρτιά που προορίζονται/αποκτώνται από Ελλάδα είναι στα Ελληνικά. Τα χαρτιά που προορίζονται/αποκτώνται από Τσεχία είναι στα Τσέχικα! Προφανώς και τα έγγραφα που προορίζονται από την μία χώρα στην άλλη πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην γλώσσα της χώρας στην οποία θα κατατεθούν από ορκωτό μεταφραστή!

 

!!!Επικοινωνείστε με τον λογιστή στην Ελλάδα και την Εφορία που ανήκετε στην Ελλάδα και πάρτε την λίστα με όλα τα χαρτιά που χρειάζονται.!!!

 

Λίστα εγγράφων:

Στην Ελλάδα

 1. Υπεύθυνη δήλωση που να γράφει ότι διαμένετε στο εξωτερικό
 2. Συμβόλαιο δουλειάς
 3. Συμβόλαιο σπιτιού
 4. Υπεύθυνη δήλωση για «Ορισμό φορολογικού εκπροσώπου»
 5. Υπεύθυνη δήλωση από τον λογιστή για αποδοχή να οριστεί ως «φορολογικός εκπρόσωπος»

Από την Εφορία / taxisnet συμπληρώνεις τα έγγραφα:

 1. Αίτηση Μ0
 2. Δήλωση Αλλαγής στοιχείων Μ1
 3. Δήλωση σχέσεων Μ7

Εάν τα χαρτιά τα καταθέσει άλλος στην ελληνική εφορία (π.χ. ο λογιστής), χρειάζονται:

 • Εξουσιοδότηση προς τον λογιστή
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι εξουσιοδοτείς τον λογιστή

Εγγραφο του Ελληνικού υπουργείου οικονομικών για αποφυγή διπλής φορολόγησης http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/ddos/entypa/CLAIM_OTHERCOUNTRIES.pdf

Στην Τσεχία:

1. Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας (Potvrzeni o danovem domicilu), που να έχει και την σφραγίδα της Χάγης (Apostile)

Η «βεβαίωση φορολογικής κατοικίας» εκδίδεται στα τσεχικά, χωρίς την σφραγίδα της Χάγης (Apostile).

Δικαιολογητικά για να εκδοθεί η Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας (Potvrzeni o danovem domicilu)

 • Διαβατήριο ή Αστυνομική ταυτότητα
 • Rodné číslo
 • Συμβόλαιο σπιτιού
 • Βεβαίωση εργασία από τον εργοδότη (Work confirmation) ή συμβόλαιο εργασίας
 • 1 χαρτόσημο (kolek) των 100 κορώνων

Πορεία βήμα βήμα

(6 βήματα):

1. Ανάλογα με την διεύθυνση του σπιτιού, βρίσκετε την αντίστοιχη εφορία του Brno. Για να βρείτε το γραφείο της εφορίας: http://www.mistni-prislusnost.com/en/request.php

α) Συμπληρώνετε τον ταχυδρομικό κώδικα του σπιτιού σας (Zip code) και κλικ στο «Continue».

Αν εμφανίσει περισσότερες από 1 περιοχές, επιλέγετε αυτήν στην οποία ανήκει το σπίτι, και πατάς «view»

β) κλικ την επιλογή «Financni urad …».

π.χ.

Office: Rybnicek 2 , 66358 Brno-Kralovo Pole

Phone: +420 541 557 111

Fax: +420 541 557 398

E-mail: podatelna@br4.br.ds.mfcr.cz

http://cds.mfcr.cz/

Czech National Bank xxxx -67622621/0710

2. Αγορά χαρτοσήμου (kolek):

Μπορείτε να το παραλάβετε από οποιοδήποτε ταχυδρομείο ή από το ταμείο της Εφορίας σου (συνήθως έχει αναμονή)

3. Αίτηση / Κατάθεση δικαιολογητικών

Η εφορία είναι όπως στην Ελλάδα (μιλάνε μόνο Τσεχικά και δεν χρειάζεται κάποιο ραντεβού)

Κάποιες εταιρείες έχουν συνεργασία με γραφείο μεταφραστών (π.χ AT&T /IBM με την Xpat Brno), όπου κλείνεις ραντεβού και σε συνοδεύει μεταφραστής στην εφορία.

α) Η σχετική αίτηση (Generalni financni reditelstvi / potvrzení o dańovém domicilu) παρέχεται και συμπληρώνεται στην εφορία, όπου καταθέτετε και τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

β) Εάν χρειάζεται η σφραγίδα της Χάγης (Apostile) ή όχι, εξαρτάται από την ΔΟΥ σας στην Ελλάδα. Σε κάποιες το ζητάνε ενώ σε άλλες δεν το θεωρούν υποχρεωτικό. Καλό είναι να υπάρχει! Για να προετοιμαστεί το έγγραφο για Apostile, θα πρέπει να ενημερώσετε τον υπάλληλο κατά την κατάθεση των χαρτιών. Πιθανό να σας δώσει και μία σχετική αίτηση να συμπληρώσετε.

γ) Επιλογή του τρόπου παραλαβής της βεβαίωσης (αποστολή στο σπίτι, ή παραλαβή από το γραφείο της εφορίας

4. Παραλαβή της βεβαίωσης

Συνήθως χρειάζεται περίπου 1,5 μήνας για την έκδοση της βεβαίωσης

5.Σφραγίδα της Χάγης (Apostile)

Θα πρέπει η βεβαίωση φορολογικής κατοικίας (το αυθεντικό, όχι αντίγραφο) να πάει Πράγα, στο υπουργείο οικονομικών.

!!!Προαπαιτούμενα!!!:

α) Χαρτόσημο 100Kc (“Kolkova znamke v hodnotc 100Kc“) από το Ταχυδρομείο/Εφορία, όπως κάνατε παραπάνω

β) Αίτηση στα Τσεχικά για να μπεί η Apostile στο έγγραφο

Διαδικασία στην Πράγα

Πληροφορίες για το γραφείο επισύναψης της σφραγίδας,

 • για να μεταβείτε αυτοπροσώπως http://www.apostilleinfo.com/czech.htm
 • αλλιώς υπάρχουν γραφεία αναλαμβάνουν την διαδικασία της Apostile με πληρωμή π.χ

http://www.orangetree.cz/en/rates/ ή http://www.foreigners.cz/apostilization-legalization-superlegalization

6. Μετάφραση της βεβαίωσης στα Ελληνικά

Καθώς το έγγραφο θα κατατεθεί στην Ελληνική εφορία, πρέπει να είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά,

Εάν είναι Επίσημη ή Ανεπίσημη μετάφραση εξαρτάται από την ΔΟΥ σας στην Ελλάδα. Σε κάποιες το ζητάνε ενώ σε άλλες όχι.

Α) Μετάφραση στην Τσεχία

i) Εάν γίνει η μετάφραση στην Τσεχία, θα πρέπει να γίνει από μεταφραστή που είναι πιστοποιημένος από την Ελληνική Πρεσβεία της Τσεχίας.

Μεταφραστές με σφραγίδα

* Aristidi Franc: FB: Ari Enviweb | phone: 606 355 895

* Martin Surovcak: http://el.surovcak.eu | martin@surovcak.eu

* Orange Tree: http://www.orangetree.cz/en/rates

ii) Το Μεταφρασμένο έγγραφο, θα πρέπει να πάει στην ελληνική πρεσβεία (Πράγα) ώστε να μπει η αντίστοιχη σφραγίδα πιστοποίησης του μεταφραστή.

Β) Μετάφραση στην Ελλάδα

Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζονται επιπλέον πιστοποιήσεις για τους μεταφραστές.