Οι παρακάτω τηλεφωνικοί αριθμοί ισχύουν για όλη την Τσεχία και όχι μόνο για το Μπρνο ή την Πράγα.

 

  •   112    Ευρωπαϊκη γραμμή έκτακτης ανάγκης
  •   150    Πυροσβεστική
  •   155    Πρώτες βοήθειες
  •   158    Αστυνομία
  •   156    Δημοτική αστυνομία