Στον παρακάτω διαδραστικό χάρτη, μπορείτε να εισάγετε την διεύθυνση που επιθυμείτε και να ελέγξετε τις ημερομηνίες καθαρισμού των δρόμων της Πράγας
ώστε να αποφύγετε το πρόστιμο σε περίπτωση που σας σηκώσει το αμάξι ο γερανός.

Άνοιγμα χάρτη σε νέο παράθυρο