Μπορείτε να βρείτε όσες πληροφορίες χρειάζεστε στην παρακάτω ιστοσελίδα:

http://www.dpp.cz/en/fares-in-prague/

Μπορείτε να βγάλετε κάρτα απεριορίστων διαδρομών είτε ηλεκτρονική είτε χάρτινη (με φωτογραφία).