Στην Πράγα υπάρχουν τρεις μεγάλοι πάροχοι ίντερνετ (και διάφοροι μικρότεροι που δεν τους προτείνουμε).

Οι παρακάτω σύνδεσμοι οδηγούν στην σελίδα που μπορούμε να εισάγουμε την οδό μας και βλέπουμε διαθεσιμότητα ανά πάροχο και περιοχή.

T-MobileUPCO2 (Την αφήνουμε τελευταία επειδή δεν παρέχει οπτική ίνα).

 

Τηλεφωνία στην Πράγα:

VodafoneO2T-Mobile και Tesco mobile που είναι στην ουσία μια κάρτα ΣΙΜ αγορασμένη από το σούπερ μάρκετ Tesco (από πίσω είναι ο πάροχος O2).