Οδοντίατροι Στην Πράγα – λίστα υπό συνεχή ανανέωση.

www.klinikalazurit.cz
https://www.dentmedico.cz/en/

MDDr. Kourousis Epameinondas

http://www.angeldentalcare.cz/en/tym.php
Roškotova 1717/2, Praha 4
(Poliklinika Zelený pruh)
+420 776 216 228

Δερματολογος
PharmDr. MUDr. Athanasios Stefanis
Αθανάσιος Στεφανής

https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1417687312358579/?lang=en
Third Faculty of Medicine
phone +420 267 162 348 (Kliniky)
Department of Dermatovenerology