Κάθε χρόνο λαμβάνει χώρα η υποχρεωτική πληρωμή των σκουπιδιών- δημοτικά τέλη-  από όσους διαμένουν στο Μπρνο. Συνήθως είναι στα 30euros/άτομο περίπου 650-700 KCZ και για τα παιδιά υπάρχει έκπτωση.

Σημείωση: πρέπει να πληρώνονται μεχρι 31/05 αλλιώς επιβάλλεται πρόστιμο!

Περισσότερες πληροφορίες εδώ:

https://www.brnoid.cz/en/waste