Παρακαλούμε πρώτα να τηλεφωνήσετε πριν επισκεφτείτε και να ρωτήσετε εάν δέχονται την συγκεκριμένη δίκη σας τσέχικη ασφάλεια (OZP/VZP) – επίσης πολλοί δεν δέχονται πληρωμή με κάρτα.