Στον παρακάτω διαδραστικό χάρτη μπορείτε να δείτε τις ζώνες παρκαρίσματος του κέντρου του Μπρνό καθώς και να ψάξετε γράφοντας την οδό που σας ενδιαφέρει.

Σημ: Από το 2018 εφαρμόστηκε στην πόλη το σύστημα τριών ζωνών παρκαρίσματος.

Άνοιγμα χάρτη σε νέο παράθυρο