Παρακάτω μπορείτε να βρείτε συνδέσμους για τις ιστοσελίδες των οδοντιάτρων που μιλάνε αγγλικά στο Μπρνο

https://www.marievogtova.cz – Μιλάει ελληνικά

https://www.duo-smile.cz/ – οι συγκεκριμένες αν και λίγο ακριβές, έχουν αποκτήσει πολύ καλή φήμη για την ποιότητα των υπηρεσιών.