Παρακάτω παρουσιάζουμε την λίστα των κρατικών πανεπιστημίων του Μπρνο.

 

Ακαδημία Μουσικής και Εικαστικών Τεχνών στο Μπρνο
Τσέχικος τίτλος: Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Συντομογραφία: JAMU
Διεύθυνση: Beethovenova 2
Ιστότοπος: http://www.jamu.cz/

 

Πανεπιστήμιο Masaryk

Τσέχικος τίτλος: Masarykova univerzita

Συντομογραφία: MUNI
Διεύθυνση: Žerotínovo náměstí 9
Ιστότοπος: http://www.muni.cz/

 

Πανεπιστήμιο Mendel στο Brno

Mendelova univerzita v Brně

Συντομογραφία: MENDELU
Διεύθυνση: Zemědělská 1
Ιστότοπος: http://www.mendelu.cz/

 

Πανεπιστήμιο Κτηνιατρικών και Φαρμακευτικών Επιστημών Brno

Τσέχικος τίτλος: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Συντομογραφία: VFU Brno
Διεύθυνση: Palackého 1
Ιστότοπος: http://www.vfu.cz/

 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Μπρνο

Τσέχικος τίτλος: Vysoké učení technické v Brně

Συντομογραφία: VUT
Διεύθυνση: Antonínská 1
Ιστότοπος: http://www.vutbr.cz/

 

Πανεπιστήμιο Αμύνης  (πρώην στρατιωτικη ακαδημία και πλέον το μοναδικό στρατιωτικό πανεπιστήμιο στην Τσεχία)

Τσέχικος τίτλος: Univerzita obrany

Συντομογραφία: UO ή UNOB
Διεύθυνση: Kounicova 65
Ιστότοπος: http://www.unob.cz/