Η μεγαλύτερη δημόσια εταιρεία κοινωνικής ασφάλισης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην Τσεχία, με τους περισσότερους συνεργαζόμενους ιδιώτες γιατρούς.

Γραφεία στο κέντρο του Μπρνο (τις VZP, όχι των γιατρών) – https://www.vzp.cz/kontakty/pobocky/brno-mesto

Διαδικασία:

Όταν ερχόμαστε με υπογεγραμμένο συμβόλαιο εργασίας, η εργοδότρια εταιρεία είναι υποχρεωμένη να μας εγγράψει στην VZP. Η κάρτα υγείας αυτή κάνει μέχρι και δύο μήνες να μας έρθει (Με βάση νέες πληροφορίες του 2019) .

Σε περίπτωση που κάποιος χρειαστεί να πάει  στον γιατρό μέσα σε αυτό το διάστημα θα πρέπει μόνος του να επισκεφτεί το γραφείο της VZP που βρίσκεται απέναντι από την AT&T, να δώσει το όνομα του στον υπάλληλο και αυτός με την σειρά του θα τον βρει στην βάση δεδομένων και θα του εκτυπώσει το προσωρινό χαρτί για τους δύο αυτούς μήνες.

Παραλαβή κάρτας: 

Όταν θα έρθει η κάρτα σας, ο αρμόδιος HR υπάλληλος της εταιρείας που εργάζεστε θα σας ενημερώσει μέσω e-mail να την παραλάβετε από το γραφείο του ανθρωπίνου δυναμικού σας.

Σημείωση, όταν πάρουμε την άδεια μόνιμης κατοικίας “permanent residence”, πρέπει να επισκεφτούμε τα γραφεία τους και να αλλάξουμε το rodne cislo με το καινούργιο μας.