Η Ελληνική Κοινότητα Μπρνο είναι μία οργάνωση μη κερδοσκοπική. Ο σκοπός της είναι  να  φέρνει ποιο κοντά μεταξύ τους, τους Έλληνες και τις οικογένειές τους που ζουν στο Μπρνο και τα περίχωρα του, αλλά και να ενισχύσει τους δεσμούς φιλίας με αλλοεθνής φίλους της Ελλάδας, της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. Η αποστολή μας είναι η εκπροσώπηση του ελληνικού πολιτισμού και της γλώσσας, της εθνικής συνείδησης και την εθνικής ταυτότητας. Σε αυτή την κατεύθυνση ενθαρρύνουμε την συνεργασία και τον διάλογο με τα Τσέχικα και τα Ελληνικά αντίστοιχα ιδρύματα και με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Βασικό ενδιαφέρων μας είναι η οικοδόμηση  μιας ανοικτής, φιλικής και φιλόξενης κοινωνίας που θα συμβάλει ενεργά στην περαιτέρω ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τσεχία.

Η Ελληνική Κοινότητα Μπρνο είναι μέλος  του Συνδέσμου Ελληνικών Κοινοτήτων της Τσεχικής Δημοκρατίας.

www.robrno.cz/