Όσοι έρχονται για πρώτη φορά να εργαστούν στην Τσεχία θα πρέπει να δηλώσουν στην αστυνομία τον τόπο κατοικίας τους εντός 30 ημερών. Συνήθως σας δίνεται ένα έγγραφο από την εταιρία και το προσκομίζετε στην αστυνομία αλλοδαπών. Διαφορετικά το μόνο που χρειάζεται είναι η ταυτότητα ή το διαβατήριό σας και μια αίτηση που συμπληρώνετε εκεί. Θα πρέπει να γνωρίζετε την ακριβή σας διεύθυνση στο Μπρνο και το ονοματεπώνυμο του σπιτονοικοκύρη σας.

Η Αστυνομία Αλλοδαπών βρίσκεται εδώ:

https://goo.gl/maps/nmVLGeCdPaT2