Στο Μπρνο υπάρχουν τρεις μεγάλοι πάροχοι ίντερνετ (και διάφοροι μικρότεροι που δεν τους προτείνουμε).

Οι παρακάτω σύνδεσμοι οδηγούν στην σελίδα που μπορούμε να εισάγουμε την οδό μας και βλέπουμε διαθεσιμότητα ανά πάροχο και περιοχή.

NetboxUPCO2 (Την αφήνουμε τελευταία επειδή δεν παρέχει οπτική ίνα).

 

Για την τηλεφωνία στο Μπρνο, τα τελευταία χρόνια όλο και πιο πολλοί Έλληνες που δεν επιθυμούν  δεσμεύσεις με συμβόλαια, χρησιμοποιούν την εταιρεία “Tesco mobile” που είναι στην ουσία μια κάρτα ΣΙΜ αγορασμένη από  το σούπερ μάρκετ Tesco (από πίσω είναι ο πάροχος O2). Ή τουλάχιστον με αυτό το νούμερο ξεκινάνε και στην πορεία προχωράνε σε άλλους παρόχους.

Οι υπόλοιποι πάροχοι τηλεφωνίας είναι VodafoneO2 και T-Mobile.