Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης στην Οστράβα

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης στην Οστράβα.

Τα εισιτήρια μπορείτε να τα αγοράσετε από τις 23.4. 2019 στο παλάτι Πορουμπα η στο Informační centrum Ostrava, Informační centrum Ostrava-Poruba.

Τιμή: 400 κορώνες αγορά ονλαιν – 500 κορώνες στην είσοδο.

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης στην Οστράβα

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*